1. Sayılar
 2. Sayı Basamakları
 3. Bölme ve bölünebilme
 4. OBEB-OKEK
 5. Rasyonel Sayılar
 6. Basit eşitsizlikler
 7. Mutlak Değer
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. Çarpanlara Ayırma
 11. Oran olrantı
 12. Deneklem çözme
 13. Problemler
 14. Kümeler-Kartezyen Çarpım
 15. Fonksiyonlar
 16. Permutasyon
 17. Kombinasyon
 18. Binom
 19. Olasılık
 20. İstatislik
 21. 2.Dereceden denklemler
 22. Karmaşık Sayılar
 23. Polinomlar
YKS (TYT – AYT) Matematik Konu Dağılımı

YKS (TYT – AYT) Yıllara Göre Matematik Konu Dağılımı

KONULAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Olasılık 1 1 1 1 1 1 1 2
Permütasyon-Kombinasyon - 1 1
Oran-orantı - 3 3 2 2 - 2 1
Mutlak değer - 1 1 1 1 1 1 1 1
Modüller Aritmetik 1 - - - 1 - - -
Problemler 10 10 5 10 8 10 13 11 11
Temel kavramlar 1 - - 2 4 - 3 4 4
Sayı basamakları 1 1 2 2 - 1 2 2 1
İşlem 1 2 1 1 - 1 1 - -
Kümeler-Kartezyen Çarpım - - 1 - 1 2 1 2 2
Mantık 1 1 - 1 1 1 1 1 -
Fonksiyonlar 1 2 1 2 2 2 1 1 1
Bölünebilme Kuralları 1 1 - - 2 1 - - -
Basit eşitsizlikler 1 - 1 1 - 2 1 1 1
Denklem Çözme 2 - 4 3 2 2 - 1 2
Üslü ifadeler 3 3 3 1 2 2 2 2 -
Çarpanlara ayırma 2 3 - 1 1 - 1 1 1
Köklü İfadeler 2 1 2 - - 1 3 2 1
OBEB-OKEK 1 - 5 2 1 2 - - -
Rasyonel Sayılar 2 4 2 1 2 1 1 1 -
Polinomlar - - - - - - - - 1
TOPLAM 31 33 32 32 32 32 33 32 29