1. Doğruda ve Üçgende Açılar
 2. Dik ve Özel Üçgenler
 3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 5. Üçgende Alanlar
 6. Üçgende Açıortay bağıntıları
 7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 10. Çokgenler
 11. Dörtgenler
 12. Yamuk
 13. Paralel Kenar
 14. Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 15. Dikdörtgen
 16. Çemberde Açılar
 17. Çemberde Uzunluk
 18. Daire
 19. Prizmalar
 20. Piramitler
 21. Küre
 22. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 23. Doğrunun Analitiği
 24. Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
YKS (TYT – AYT) Geometri Konu Dağılımı

YKS (TYT – AYT) Yıllara Göre Geometri Konu Dağılımı

KONULAR 2012 2013 2015 2016 2017 2018
Doğruda ve Üçgende Açı 1 - 1 2 2 1
Özel Üçgenler(Dik-ikiz-EŞ) 1 1 6 2
Açı-Kenar Bağıntısı - 1 - - - -
Üçgende Benzerlik - 1 2 - 1 -
Üçgende Alan - - - 1 2 -
Açıortay-Kenarortay 1 1 - - - -
Dik Koordinat Sistemi 1 - 2 - - -
Noktanın Analitik İncelenmesi - 2 - - - -
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 1 4 2 2
Dönüşümler 1 1 - - - 1
Çokgenler 2 1 3 1 - -
Parelel Kenar-Eşkenar Dörtgen 1 2 1 2 1 1
Dikdörtgen 2 1 2 1 - -
Kare 1 - 1 2 2 -
Yamuk 1 - 1 1 1 -
Çemberde Açı 2 - 2 1 1 -
Çemberde Uzunluk 1 4 1 1 - -
Dairede Alan 3 4 2 1 2 -
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 - 1 1 1 1
Çevrel Çemberin Çizimi - - - 1 - -
Katı Cisimler 4 4 4 2 2 1
Geometrik Yer ve Üçgen Çizimi 1 - - - - -
TOPLAM 30 30 30 30 30 11