1. Fizik Bilimine Giriş
  2. Madde ve özellikleri
  3. Hareket ve Kuvvet
  4. Enerji
  5. Isı ve Sıcaklık
  6. Elektrostatik
  7. Elektrik ve Manyetizma
  8. Basınç ve Kaldırma Kuvveti
  9. Dalgalar
  10. Optik
YKS (TYT – AYT) Fizik Konu Dağılımı

YKS (TYT – AYT) Yıllara Göre Fizik Konu Dağılımı

KONULAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elektrostatik - - 1 1 1 1 -
Mıknatıs 1 1 1 1 1 1 1
Elektrik Akımı 3 3 1 1 1 1 -
İş ve Enerji 2 1 2 1 3 1 -
Kütle Merkezi - - - - - - -
Dinamik - 1 1 1 - 1 -
Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket 1 1 - 1 1 1 1
Sıvıların Kaldırma İlkesi 1 1 - - - 1 1
Basit Makine 1 - - 1 - - -
Basınç 1 1 1 1 1 - -
Ses 1 1 1 1 1 - -
Optik 2 1 1 1 1 3 2
Isı Ve Sıcaklık 1 2 2 2 2 1 1
Madde Ve Özellikleri 1 - 1 1 1 2 -
Kuvvetler - - 1 - - - -
Fiziğin Doğası - 1 1 1 1 1 1
TOPLAM 14 14 14 14 14 14 7