KPSS Puan Hesaplama

* Doldurulması zorunlu alanlar.

NOT: Yanlış sayılarını boş bırakarak ve doğru sayısı kutucuklarına net sayılarınızı yazarak da KPSS puanınızı hesaplayabilirsiniz.

KPSS Puan Hesaplama

* Doldurulması zorunlu alanlar.

NOT: Yanlış sayılarını boş bırakarak ve doğru sayısı kutucuklarına net sayılarınızı yazarak da KPSS puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Puan Türü

YDS Puanı (100)
* ÖABT Alan:
*KPSS Düzey
 DOĞRUYANLIŞ
*Genel Yetenek: (60)
*Genel Kültür: (60)
Eğitim Bilimleri: (80)
Hukuk: (40)
İktisat: (40)
İşletme: (40)
Maliye: (40)
Muhasebe: (40)
Çalışma Ekonomisi: (40)
İstatistik: (40)
Kamu Yönetimi: (40)
Uluslararası İlişkiler: (40)
Eğitim Bilimleri: (80)
ÖABT (Alan Bilgisi): (50)
*DHBT-1: (20)
*DHBT-2: (20)
* Zorunlu Alanları Doldurmalısınız!
Sonuçlar
SONUÇLAR

KPSS Puan Hesaplama

KPSS puanları bir kişinin KPSS sınavından aldığı puanlardır. KPSS ise bazı kamu kuruluşlarına personel alımları için girilmesi gerekli olan bir sınavdır. Değişik kamu kuruluşlarına personel alımlarında farklı türlerdeki sonuçlar kullanılmaktadır. Farklı sınav türleri farklı amaçlar içindir. Değişik kamu kuruluşları da bu sonuçlara personel alımı gerçekleştirmektedir. Bu sonuçlara göre atamalar gerçekleştirilmektedir.

KPSS-Puan-Hesapla

KPSS puan hesapla işlemleri gerçekleştirilirken ilk olarak adayların her bir testten yapmış oldukları netler hesaplanmaktadır. Bu netlere göre kişilerin puanları hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünde yapılan doğru sayıları ve yanlış sayıları hesaplanmaktadır. Netler ise her bir testte yapmış olduğu yanlış sayılarının dörtte birinin doğru sayılarından çıkarılması ile birlikte elde edilmektedir. Yani bu sınavda dört yanlış bir doğruyu götürmektedir. KPSS puan hesaplamalarında geçmiş yıllarda kullanılmış olan istatistiksel veriler ve özel formüller kullanılmaktadır.

KPSS Nedir?

Açılımı “Kamu Personeli Seçme Sınavı” olarak geçmektedir. ÖSYM tarafından her yıl hazırlanan bir sınavdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen bireylerin girdiği bir sınavdır. Bu sınavla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarda kimlerin görev alacağı belirlenmektedir. KPSS net hesaplama işlemlerine göre kişilerin puanları hesaplanmakta ve kişiler buna göre kadrolara yerleştirilmektedir. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun oldukları bölümlere, atanacakları kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapmakta olan kadrolar A ve B olarak ikiye ayrılmaktadır.

Eğitim ve mesleğe bağlı olarak kişiler devlet bünyesinde görevlerini gerçekleştirmek istemektedirler. Memur olabilmek için bireyler KPSS sınavına girebilmekte ve sonuçlara göre memur olabilmektedirler. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personeline Seçme sınavına giriş yapmaktadır. Bazı KPSS sınavları iki yılda bir gerçekleşirken bazıları her yıl yapılmaktadır.

KPSS Türleri Nelerdir?

KPSS alanlara göre puan hesaplama işlemleri yapılmaktadır. Genel olarak puan türlerine göre değerlendirmeler gerçekleştirilir ve atamalar yapılır. Böylece hem mesleki açıdan hem de kadrolar açısından memur kadroları doldurulmuş olmaktadır. Üç farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2 ve P3 şeklindedir. Her bir puan türü farklı bir alanı işaret etmektedir. Bu alanlara göre adaylar sınavlarını vermekte ve bu türlerden puanlarını elde etmektedir. Bu puan türlerine göre KPSS sınavı bağlamında gerekli atamalar gerçekleştirilmektedir.

KPSS P1 puan türü yetenek ve genel kültür puanlarının alınması ile birlikte oluşmaktadır. Genel yetenek %70 ve genel kültür testleri %30 oranlarında bu puan türüne etki etmektedir. Bu oranlara göre adayların KPSS P1 puan türü hesaplanmaktadır.

KPSS P2 puan türü ise genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanan bir puan türüdür. Bu puan türünde %60 oranlarında genel yetenek etki ederken, %40 oranlarında genel kültür etki etmektedir.

KPSS P3 puan türü ise genel yetenek ve genel kültür eşit oranda etki etmektedir. Genel kültür ve genel yetenek testlerinden elde edilen netler eşit oranda P3 puanlarının oluşmasına etki etmektedir. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilmektedir.

KPSS A ve KPSS B Nedir?

KPSS A kadroları genel olarak müfettiş, uzman, kaymakam gibi kadrolardan oluşmaktadır. İİNF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları arasından başvurular kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, Fen, Fen- Edebiyat fakültelerinden de başvurular gerçekleştirilmektedir. Ancak bunlar çok daha az gerçekleştirilmektedir.

KPSS A kadroları dışında kalan her kadro KPSS B kadrolarını temsil etmektedir. Bu çerçevede kadrolar mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPPS B kadrolarını oluşturmaktadır. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılabilmesi için ilana çıkarılan tüm kadrolar KPSS B kadrolarıdır. Buna göre KPSS’nin genel kültür ve genel yetenek testlerinden oluşan bölümüne giren adayların elde edecekleri puanlara göre atamaları gerçekleşmektedir.

ÖSYM tarafından yapılan sınavın yanında kişiler kamu kurumları tarafından yapılacak olan yazılı ya da sözlü mülakatlardan da başarılı olmak zorundadır.

KPSS A ve KPSS B Farkları Nelerdir?

KPSS A ve KPSS B grubu arasında başlıca farklar bulunmaktadır. Bu farklar arasında ilk olarak kadro farklı ortaya çıkmaktadır. KPSS A dışında kalan kadrolara KPSS B grubu denilmektedir. KPSS A sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. KPSS B sınavı ise her iki yılda bir olacak şekilde düzenlenmektedir. KPSS B sınavına tüm lisans mezunları başvuru yapabilmekte ve girebilmektedir. KPSS A sınavına ise İİBF, SBF, Hukuk, Mühendislik gibi fakültelerden mezun olanlar girebilmektedir.

KPSS Puan Hesapla

KPSS puan hesaplama işlemleri deneme çözen adaylar için oldukça yararlı olmaktadır. Elde edilecek netlere göre kişiler alacakları puanları hesaplayabilmektedirler. KPSS sınavı için farklı türlerde puanlar bulunmaktadır. P1, P2, ve P3 olmak üzere farklı türlerde puanlar bulunmaktadır. Adaylar kendi isteklerine göre, şartlara göre bu puan türlerine göre sınavlara girebilmektedirler. KPSS puan türlerine göre hesaplama işlemleri istatistiklere göre, özel hesaplama formüllerine göre gerçekleştirilmektedir.

KPSS Net Hesaplama

KPSS sınavına girecek olan adaylar tarafından KPSS nasıl puan hesaplanır sorusu önemlidir. Net hesaplamaları oldukça kolaydır. Kişiler ilk olarak her bir testten elde ettiği doğru sayısı ile yanlış sayısını ayrı ayrı olacak şekilde hesaplamalıdır. Ardından yanlış sayılarının dörtte biri doğru sayılarından çıkarılmalı ve net sayıları elde edilmelidir. Sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürdüğü için net hesaplamaları bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Kişilerin her bir testten elde ettikleri net oranlarına göre çeşitli türlerdeki puanlar ortaya çıkmaktadır. Puan hesaplamaları özel formüllerle ve geçmiş yılların istatistikleri ile yapılmaktadır. Bu şekilde sonuçlar en yakın şekliyle hesaplanmış olmaktadır.

İlgili türlerin hesaplamalarında yer alan testlerden herhangi birinde soru yanıtlamamış kişilerin bu türden puanları hesaplanmamaktadır. Adayların bu durumu bilmeleri germektedir. Bu nedenle kişilerin hesaplanmasını istedikleri puanlar için gerekli olan testlere en az bir cevap vermeleri uygun olacaktır.

KPSS P3 Puan Hesapla

KPSS P3 puan hesapla işlemleri bu türden puana ihtiyaç duyan adaylar için önem taşımaktadır. KPSS P3 puan türü genel kültür ve genel yetenek testlerinden kişilerin eşit oranlarda ağırlığa sahip oldukları puan türüdür. Lisans B grubu kadroların atamasında kullanılmaktadır. Bu puan türünde KPSS P3 puanın hesaplanmasında genel yetenek %50, genel kültür de %50 oranlarında etki etmektedir. Adayların KPSS B grubu lisans atamaları için çift yıllarda KPSS lisans sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Tek yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılmamaktadır. Bu nedenle adayların çift yıllarda olacak sınavlara girmeleri gerekmektedir. Ancak şu şekilde tercihlerde kullanılan P3 puanı elde edilebilmektedir.

Ön Lisans Puan Hesaplama

Ön lisans puan hesapla işlemleri ön lisans programına girmekte olan adaylar için önem kazanmaktadır. KPSS başvuruları yapmak isteyen adaylar tarafından puan hesaplama işlemleri merak edilmektedir. Sınavlarda her test kendi içlerinde değerlendirmelere tabiidir. Her bir test için net sayıları hesaplanmakta ve buna göre adayların farklı türlerde puanları ortaya çıkmaktadır. Sınavda farklı türlerde puan çeşitleri bulunmaktadır. Genel yetenek ve genel kültür testlerinden elde edilen standart puanlara göre KPSS puanları hesaplanmaktadır. KPSS puanları içerisinde genel kültür ve genel yetenek testlerinin ağırlığı 0,5 şeklindedir. Bunlara göre puanlar hesaplanmaktadır.


https://puanhesapcisi.com/kpss-puan-hesaplama/