Gano Hesaplama
GANO Hesaplama
1.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
2.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
3.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
4.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
5.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
6.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
7.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
8.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
9.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
10.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not

Dönem Ağırlıklı Not Ortalaması:
Toplam Alınan Kredi:
Dönem Ağırlıklı Krediler Toplamı:

GANO Puan Hesaplama

GANO hesaplama işlemleri hesaplama robotu ile birlikte gerçekleştirilebilir. GANO öğrencilerin akademik notlarının belirlenmesi için kullanılan bir kısaltmadır. Öğrencilerin öğretim hayatları boyunca elde ettikleri notların ortalamasının alınması ile birlikte hesaplanmaktadır. Çeşitli başvurularda kullanılan akademik ortalama puanı oldukça önemlidir. Öğrencilerin genel başarıları hakkında bilgi verir. Pek çok başvuruda öğrenciler akademik not ortalamalarını kullanmaktadır. Harflik sistemlerle birlikte GANO üniversitelerde en çok kullanılan terimlerden biri haline gelmiştir.

Üniversite GANO hesaplama işlemlerinde özel formüller kullanılmaktadır. Oldukça basit bir şekilde öğrenciler akademik ortalamalarını hesaplayabilmektedirler. Çoğu öğrenci bağlı oldukları üniversite kendi akademik ortalamalarını paylaşmadan öğrenmek istemektedir. Bu noktada öğrencilerin yıl sonu başarı puanlarının ortalamasını alarak genel not ortalamalarını da rahatlıkla açıklamaları beklemeden öğrenebilmektedirler.

GANO-Puan-Hesaplama

GANO Nedir?

GANO nedir sorusu üniversite öğrencileri tarafından merak edilmektedir. Üniversiteye yeni adım atan öğrenciler sıklıkla GANO terimi karşılaşmaktadır. Üniversite öğrencilerinin sıklıkla kullandıkları bir terim haline gelen GANO’nun açılımı “GENEL Akademik Ortalama” şeklindedir. Öğrencilerin tüm akademi hayatları boyunca elde ettikleri puanlardan elde edilen genel bir nottur. Bu not ile birlikte öğrencilerin genel başarıları hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Mezun olma puanı ya da diploma notu olarak da geçebilmektedir.

Tekrarlanan dersler de GANO içerisindedir. Öğrencilerin vermiş oldukları tüm derslerden hesaplanmaktadır. Öğrencilerin tüm yılları boyunca elde ettikleri başarıların ortalaması olarak tanımlanabilir. GANO hesabı yapmak kolaydır. Öğrenciler üniversiteler kendi GANO puanlarını açıklamadan önce kendileri notlarını hesaplayarak akademik ortalamalarını öğrenebilmektedirler.

GANO Neye Göre Hesaplanır?

Öğrencilerin mezun olma notları YANO’ya göre hesaplanmaktadır. YANO puanlarının ortalaması GANO puanını vermektedir. Üniversitelerde her bir dönemin kendi ortalaması bulunmaktadır. Bu not ortalamaları ile birlikte GANO hesaplamaları gerçekleştirilmektedir. GANO hesaplamak için yıl sonu ortalamalarının hesaplanması gerekmektedir. Yıl sonu ortalamalara göre öğrenciler genel akademik not ortalamalarını bulabilmektedirler. GANO hesaplamaları öğrencilerin akademik hayatları boyunca adlıkları her dersin hesaplanması ile birlikte bulunmaktadır. Her bir ders kredileri ile birlikte çarpılıp, toplanarak toplam kredilere bölünür ve bu şekilde hesaplamalar gerçekleştirilir.

GANO hesaplama aracı ile birlikte öğrencilerin üniversite açıklamadan önce kendi GANO puanlarını öğrenebilmektedirler.

Harflik Sistem Nedir?

Harflik sistemlerin harflerin karşılığı puanlar bulunmaktadır. AA 4.00 iken, FF karşılığı 0.00 şeklindedir.

  • BA 3.50, BB 3.00, CB 2.50, CC 2.00, DC 1.50, DD 1.00, FD 0.50 şeklindedir.

Farklı harf sistemleri de bulunmaktadır. Bu sistemlere göre puanlamalar gerçekleştirilmektedir. Her üniversitede harfli sistem kullanılmaktadır. GANO hesaplama alttan ders olup olmamasına bağlı değildir. Her şekilde öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanmaktadır. Verilemeyen derslerin harf notu FF olarak geçmektedir ve genel not ortalamasına olumlu bir şekilde etki etmemektedir. Genel not ortalaması alınırken verilemeyen derslerin kredileri de hesaplamaya alınmaktadır. Bu nedenle bazı dönem sonu hesaplamalarında ortalamalar düşük olabilmektedir.

Diğer harf sistemi ise A1 4.00 şeklindedir.

  • A2 3,75, A3 3,50, B1 3,25, B2 3,00, C1 2,50, C2 2,25, C3 2,00, D 1,75, F1 0,00 F2, 0,00, F3 0,00 şeklindedir.

Üniversitelerde bu şekilde harf notu sistemleri kullanılmaktadır. Öğrenciler bu sistemlerle not hesaplamaları gerçekleştirmekte ve notlarını öğrenebilmektedir. Her üniversitede harfli not sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemlere göre ortalama hesaplamaları gerçekleştirilmektedir.

GANO Ne İşe Yarar?

GANO açılımı bakımından genel akademik not ortalaması olarak bilinir. Genel akademik not ortalaması mezunların iş başvurularında, sınav başvurularında önem kazanmaktadır. GANO genel olarak öğrencilerin akademik hayatları boyunca elde ettikleri akademik başarı hakkında bilgi verir. Bu nedenle oldukça önemlidir. GANO ile birlikte iş başvurularında mezunlar akademik başarılarını göstermektedirler. İş başvurularında mezunlar GANO puanlarına göre değerlendirilmekte ve iş alımları bu puanlar doğrultusunda da gerçekleşebilmektedir.

Öğrencilerin genel akademik hayatları boyunca elde ettikleri tüm puanların genel ortalaması alınması ile birlikte öğrencilerin akademik başarı puanları elde edilmiş olmaktadır. GANO puanı ile birlikte öğrenciler çeşitli başvurularda bulunabilmektedir. Öğrencinin öğrenime başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yıla kadar aldığı tüm derslerin ortalamasıdır.

GANO Hesaplama

GANO hesaplama nedir üniversite öğrenciler tarafından merak edilmektedir. GANO üniversite akademik not ortalamasıdır. GANO hesaplamaları ile birlikte öğrenciler akademik hayatları boyunca elde ettikleri başarı puanlarının ortalamalarını almaktadırlar. Bu şekilde tüm akademik hayatları boyunca elde etmiş oldukları başarıları görebilmektedir. GANO iş başvuruları gibi çok çeşitli durumlar için yüksek önem kazanmaktadır. Bu nedenle öğrenciler tarafından GANO hesaplama yöntemleri merak edilmektedir. Üniversiteler öğrencilerin akademik ortalamalarını açıklamadan önce öğrenciler hesaplama aracı ile birlikte kendi genel ortalamalarını hesaplayabilmektedirler.

GANO hesaplama nasıl yapılır soruları da üniversite adım atan öğrenciler tarafından merak edilmektedir. İlk yarıyıldan itibaren öğrencilerin aldıkları tüm derslerin başarı notları ağırlık katsayıları bu derslere ait olan kredi saatleri ile birlikte ayrı ayrı çarpılmaktadır. Bu işlemden elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatlerinin toplamına bölünmektedir. Sonuç virgülden sonra iki hane yürütülerek hesaplanmaktadır. Başarı notları G ile takdir edilen derslerin ortalamaları GANO puanına etki etmemektedir, hesaplanmamaktadır. Bu hesaplamalarda öğrencilerin yarıyılları ayrı ayrı gözetilmemektedir. Öğrencilerin almış oldukları tüm dersler ve o derslerin kredileri üzerinden hesaplamalar gerçekleştirilmektedir. Üniversitelerin yönetmeliklerine göre GANO hesaplarına göre öğrenciler ders alım işlemlerini gerçekleştirmektedir. GANO puanlarına göre öğrenciler üst dönemlerinden ders alabilmektedir. GANO puanı düşük olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamamaktadır.

Üniversite GANO Hesaplama

Üniversite öğrencileri tarafından GANO hesaplama formülleri merak edilmektedir. Genel akademik not ortalaması dönem sonunda ya da yıl sonundaki sınavların, vize final sınavlarının hesaplamaları sonucunda elde edilmektedir. Öğrenciler GANO hesaplama programı ile birlikte genel akademik not ortalamalarını hesaplayabilecekleri gibi çeşitli formüllerle birlikte de hesaplama işlemlerini yapabileceklerdir.

Alınan derslerin kredileri ile birlikte o derse bağlı değerlendirilmelerin sonucunda elde edilen harf notuna göre hesaplamalar gerçekleştirilmektedir. GANO hesaplama AKTS ile birlikte olmaktadır. Her ders için verilen kredilere göre genel not ortalamaları hesaplanmaktadır. Harf notlarına göre katsayılarla çarpma işlemleri yapılmaktadır. Çarpma işlemleri sonuçları toplanır ve derslerin kredi toplamına bölünür. Bu şekilde GANO ya da diğer adı ile AGNO hesaplanmış olmaktadır.

Örnek olarak; yarıyılda alınan 2 dersin sayısı için hesaplamalarda ilk dersin kredisi 4, alınan not ise 1,70 olduğunda 2. dersin ise kredisi 3 ve alınan notu 2,70 olduğunda ortalama hesaplamaları ilk ders ve ikince ders için notların kredi ile çarpılmasıyla olacaktır.

Not Ortalaması: (4*1,70 + 3*2,70) 7 şeklindedir. Bu işlemlerden çıkacak sonuç ise 2,13 şeklindedir. Bu şekilde ortalamalar hesaplanmaktadır.

AÖF GANO Hesapla

Ortalama hesaplama işlemleri açıköğretim fakülteleri için de geçerlidir. AÖF GANO hesapla işlemleri oldukça basit formüllerle gerçekleştirilmektedir. Açıköğretim fakültelerinde üst dönemlerden ders alabilmek için belirli genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Gereken not ortalamalarına sahip olan öğrenciler üst dönemlerden ders alabilmektedir. Sınıf geçme notu ve üst dönemlerden ders alabilme GANO notu 2.00 şeklindedir. Her bir ders için geçme notu ise 35.00 şeklindedir.

Öğrenciler öğrenim hayatları boyunca aldıkları derslerin başarı notlarını kredileri ile birlikte hesaplayarak genel not ortalamalarını bulabilmektedirler. Hesaplama aracı ile birlikte GANO hesaplaması yapmak çok daha kolay ve hızlı olabilmektedir.

https://puanhesapcisi.com/gano-hesaplama/