Üniversiteye hazırlık aşamasında, üniversite döneminde ve lisans eğitimi tamamlandıktan sonra aday öğrenciler birçok alanda farklı sınavlara girmektedirler. Sınavlara hazırlık aşaması kadar sınav sonuçlarına dair hesaplamalar da oldukça kritik öneme sahiptir. Sınav türüne göre katsayıların değişmesi, standart sapmalar, genel başarı oranı, sınava girecek kişi sayısı gibi nedenlerden değişebilecek olan sınav sonuçlarında doğru puan hesabı adayların tercih süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Puan hesaplama aracıyla sıralama bilgileri de hesaplandığından adaylar için süreç daha kolay bir hale gelmektedir. KPSS’den TUS puan hesaplama seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede tüm sınavlara yönelik puan hesaplamalarını puan hesaplama aracı sayesinde kolayca yapabilirsiniz.

www.puanhesapcisi.com

YKS (TYT-AYT) Puan Hesaplama

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS TYT ve AYT olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Adaylar ilk oturum olan TYT sınavında 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri testlerinden sorumludur. İkinci oturum olan AYT’de ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler branşlarından 40’ar soru, Dil alanından ise 80 soru gelmektedir. TYT puan hesaplama aracında her bir branştan doğru ve yanlış cevap miktarları girilerek netler hesaplanır. TYT bölümünde 150 barajını geçen adaylar için AYT puanı hesaplanmaktadır. AYT bölümünde ise 180 barajını geçen adaylar için sıralama sonuçları gelir. TYT ve AYT sınav puanlarının hesaplanmasında adayların yapmış olduğu netler ve her bir ders için belirlenen katsayılar esas alınmaktadır.

Adayın yapmış olduğu netler dersin katsayıları ile çarpılarak sonuç puanı bulunmaktadır. Sınavda sayısal, eşit ağırlık, sözel gibi farklı alanların hesaplamalarında farklı katsayılar kullanılmaktadır. Belirlenen katsayılar yaklaşık tahmini sonuçları vermekle birlikte, standart sapma etkisiyle de bu katsayıların değerleri değişebilmektedir. Sınavdaki doğru ve yanlışlara göre hesaplanan sonuca ÖSYM’nin her bir adaya verdiği 100 puan ve OBP puanın 0,6 ile çarpılmasından çıkan sonuç eklendiğinde adayların yerleştirme puanları hesaplanmış olur.

DGS Puan Hesaplama

DGS sınavı ön lisans öğrencilerinin okumuş oldukları iki yıllık programdan dört yıllık lisans programlarına geçiş hakkı kazandıkları sınav türüdür. Üniversiteye giriş sınavında olduğu gibi adaylar alanlarına göre sözel ve sayısal bölümlerden sınava girmektedir. Sınav sonucunda elde edilen netler belirlenen kat sayılar ile çarpılarak yerleştirme sonucunu etkileyen ilk aşama hesaplanmış olur. Bu hesaba adayların ağırlıklı ön lisans başarı puanları da 0.6 kat sayısı ile çarpılarak eklenir. DGS puan hesaplama aracı ile hesaplanan puana ön lisans başarı puanı da eklenerek 60 sözel 60 sayısal sorudan oluşan DGS sınavının sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında alınan puanlar hesaplanmış olur.

LGS Puan Hesaplama

Lise öğrenimine geçiş sınavı olan LGS sözel bölümden 50 soru, sayısal bölümden ise 40 soru içermektedir. 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda aday öğrenciler Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil branşlarından sorular çözmektedir. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin katsayısı 4 iken, diğer branş derslerinin katsayısı 1’dir. Bu nedenle adaylar için katsayısı 4 olan dersler fazlaca önem taşımaktadır. LGS puan hesaplama aracında standart sapma, her bir dersin ham puanı, başarı ortalamaları ve sınava giren öğrenci sayısı sonuçlardaki değişiklerde etkili olmaktadır.

Sonuçlar hesaplanırken aday öğrencinin ilgili dersteki doğru sayısından adayın ilgili dersteki yanlış sayısının 3’e bölümünden elde edilen sonuç çıkarılarak adayın ilgili dersteki ham puanı hesaplanır. Standart puanın hesaplanmasında testin ham puanından testin ham puan ortalaması çıkarılır, sonuç ilgili testin standart sapmasına bölündükten sonra 10 sayısı ile çarpılır ve çıkan sonuca 50 puanı eklenir. Toplam Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken ise ilgili testin ağırlıklı standart puanı ile testin ağırlık katsayısı çarpılır. Her bir dersin ağırlıklı standart puan toplamları sonucu toplam ağırlıklı standart puan hesaplanmış olur.

KPSS Puan Hesaplama

Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS’de A ve B kadroları için genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik ve din hizmetleri alan bilgisi içerikli sınavlar hazırlanmaktadır. KPSS puan hesapla seçeneğinden yararlanılan sonuçlarda P1, P2 ve P3 gibi farklı puan türleri bulunmaktadır. P1 puan türü lisans mezunu adaylar için Genel Yetenek testinin %70, Genel Kültür testinin ise %30 etkili olduğu puan türüdür. KPSSP1 puanı hesaplama yapılırken adayın genel yetenek neti 0.7 katsayısı, genel kültür neti ise 0.3 katsayısı ile çarpılmaktadır.

Çıkan sonuca 40 puan eklenerek KPSSP1 puanı hesaplanmış olur. KPSSP2 puanı hesaplanırken Genel Yetenek sınavının etkisi %60, Genel Kültür sınavının ise %40’tır. KPSSP3 puan türünde ise Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavları eşit yani %50 ağırlığa sahiptirler. Lisans için P1-P120, öğretmenlik için P10, P121, ön lisans için P93, ortaöğretim için P94, din hizmetleri için P122, P123, P124 puan türleri kullanılmaktadır.

YDS Puan Hesaplama

Akademik kariyer hedefi olan bireyler için yapılan YDS sınavı adayların yabancı dil bilgilerini ölçme üzerine kurulu bir sınav türüdür. İngilizce, Fransızca, Rusça gibi farklı dillerde yapılan sınavda adaylara 80 soru sorulmaktadır. Sınav içerisinde yabancı dilden başka bir branş bulunmadığından her bir sorunun katsayı değeri eşit ve bu değer 1.25’tir. Bu sınavda dört yanlışın bir doğruyu götürmemesi de adaylar için oldukça avantajlı bir durumdur. YDS puan hesaplama başarı sıralaması sonuçlarına göre 90-100 arası puanlar A seviyesi, 80-89 arasındaki puanlar B seviyesi, 70-79 arasındaki puanlar C seviyesi, 60-69 arasındaki puanlar D seviyesi ve 50-59 arasındaki puanlar E seviyesindeki adayları belirlemek için kullanılır.

ALES Puan Hesaplama

Lisans eğitimi sonrası akademik kariyer hedefi olan adaylar için lisansüstü eğitime giriş sınavı olan ALES sözel ve sayısal alanlardan 50’şer olmak üzere toplamda 100 sorunun sorulduğu bir sınav türüdür. Sayısal ve sözel testler sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde farklı etkilere sahiptirler. ALES puan hesaplama sisteminde sayısal puan türü için sayısal test sorularının ağırlığı0.75, sözel test sorularının ağırlığı ise 0.25’tir. Sözel puan türü hesaplanırken sayısal test sorularının etkisi 0.25, sözel test sorularının etkisi ise 0.75 iken bu değerler eşit ağırlık puan türünde sayısal ve sözel testlerin eşit etkide olduğu 0.50’dir.

Akademik personel alımı ya da lisansüstü eğitim için adayların puanlarının 100 üzerinden hesaplanması gerekir. Bunun için ise adayın ağırlıklı puanından ağırlıklı puanların ortalaması çıkarılmakta ve bu sonuç iki ile çarpılmaktadır. Çıkan sonuçtan ağırlıklı puanların standart sapması çıkarılmakta ve sonuç 30 sayısı ile çarpılmaktadır. Bu çarpımdan elde edilen sonuçtan ise ağırlıklı puanların en büyüğünden ağırlıklı puanların ortalaması çıkarıldığında çıkan sonucun iki ile çarpılması ve bu sonuçtan da ağırlıklı puanların standart sapması çıkarıldığında bulunan sonucun çıkarılması ve elde edilen sayıya 70 eklenmesi ile yaklaşık olarak ALES puanı sonucu çıkmaktadır.

Açık öğretim (AÖF) Puan Hesaplama

Çalışmak durumunda olan, istediği okulu veya bölümü kazanamayan veya şehrinden ayrılamayan insanlar için akademinin belirli bir düzeyinde eğitim almasına olanak sağlayan açık öğretim fakülteleri insanların birçok mesleki alanda bilgi ve donanım kazanmasını sağlamaktadır. Lisans düzeyinde eğitim alan öğrenciler gibi AÖF öğrencileri de dönem içerisinde vize, final ve dersi geçmek için yeterli başarı sağlanamadığında bir hakkın daha verildiği bütünleme sınavlarına girerler. AÖF puan hesapla içeriğinde vizeler dönem sonu harf notlarında %30 etkiye sahipken final sınavları %70 etkiye sahiptir. Vize ve final sınav sonuçları belirlenen yüzdeler ile hesaplanıp toplandığında dönem sonu harf notlarını belirleyici sonuçlar elde edilmiş olur. Derslerin harf notlarının belirlenmesinde ilgili derse katılan öğrencilerin aldıkları notların ortalamaları etkili olduğundan sınıf başarı ortalamasının altında kalan bir dönem sonu sonucuna sahip olan bir öğrenci daha düşük bir seviyede harf notu alırken bu ortalamanın üzerinde olan bir öğrenci daha yüksek bir harf notuna sahip olabilmektedir. Sınav sonuçlarında farklı iki dersten aynı notu almış olsa bile öğrencinin harf notları bu sebepten dolayı değişkenlik gösterebilmektedir.

Ortaöğretim Başarı (OBP) Puan Hesaplama

YKS yerleştirme puanı hesaplanırken adayların lise dönemi boyunca okul içerisinde göstermiş oldukları başarı da etkili olmaktadır. OBP puanını daha önceki yıllarda öğrencinin bireysel başarısı yerine okulun başarı durumu belirlerken son yıllarda bu durum değişmiş ve okul türü yerine bireysel başarılar etkili olmuştur. YKS adaylarının lise sonu diploma notları 50-100 puan arasında değerlendirilmektedir.

Bu diploma notlarının OBP puan türünde elde edilebilmesi için mezuniyet puanları 5 ile çarpılır. Çıkan sonuçlar meslek lisesi mezunu öğrenciler için 0.18 katsayısı ile çarpılırken, diğer tüm lise mezunları için 0.12 katsayısı ile çarpılır. OBP puan hesaplama sonuçlarında mezuniyet notu 50-100 arasında değerlendirildiğinden bu sonuçlardan da OBP aralığı 250-500 aralığında çıkmakta ve katsayılar da 0.12 ve 0.18 olduğundan bir lise mezunu öğrencinin YKS yerleştirme puanına etki edebilecek sonuçlar 30 ve 60 değerleri arasında olmaktadır.

Lise Diploma Puan Hesaplama

Öğrencilerin lise dönemi boyunca göstermiş oldukları başarı düzeyinin karşılığı diploma notudur. Diploma notu lise öğrencisinin dört yıllık eğitiminin sonunda tüm derslerinde almış olduğu notların ortalamasını ifade etmektedir. Lise diploma puanı hesaplama kısmında öğrencinin bir yıl sonunda almış olduğu yıl sonu notunun toplamda dört yıl üzerinden almış olduğu tüm yıl sonu notları toplanarak, 9, 10, 11 ve 12 olmak üzere okumuş olduğu yılın sayısı olan 4’e bölünerek elde edilen sonuç bulunmaktadır. Bu puan türü 100 üzerinden değerlendirilmektedir. En düşük puan ise 50’dir. Lise diploma notu belli olmayan ya da 50 puanın altında olan öğrencilerin de diploma notu 50 olarak kabul edilir. Buna göre de ortaöğretim başarı puanları hesaplanır.

POMEM Puan Hesaplama

1937 yılında kurulan Polis Mesleki Eğitim Merkezi İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir eğitim kurumudur. 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış adayların polis olmak için başvurdukları akademide POMEM puan hesaplaması için aranan ilk niteliklerden biri erkeklerde 167 cm kadınlarda ise 162 cm boy uzunluğudur. Adayın puanının hesaplanabilmesi için başlangıç olarak KPSS’de bakanlık tarafından belirlenmiş olan lisans mezunları için P3 puan türünde 60 puan, ön lisans mezunları için ise 65 taban puanının alınmış olması gerekmektedir. KPSS, boy ve yaş taleplerine uygunluk belirlendikten sonra adaylar fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına tabi tutulurlar.

Fiziki yeterlilik sınav sonucunun puan hesabına dahil edilmesi için adayların sıçrama tahtası, lastik içerisinden geçme, ağırlık taşıma, sağlık topuna dokunma, takla atma, slalom koşu ve engel aşamalarını belirlenen standartlar doğrultusunda başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. 60 puanın altında kalan aday sınav yönetmeliğine göre başarısız sayılmaktadır. Adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik testinden almış olduğu geçerli puanın %25’i ve mülakat sınavının %50’si POMEM puan hesaplamasında geçerli olan puan yüzdelikleridir. Başvurmuş ve sınavlara girmiş bir adayın başarılı olarak kabul edilebilmesi için toplamda en az 70 puan almış olması gerekmektedir.

TUS Puan Hesaplama

Doktor olabilmek için altı yıllık tıp eğitimini tamamlamış olan adayların insan sağlığı için bedenin farklı bölümlerinde uzman olarak çalışmaya başlamalarının ilk aşaması olan TUS sınavı doktorların hangi alanda hizmet vereceğini belirleyen sınavdır. TUS Temel Bilimler ve Klinik Bilimler olmak üzere genel ve daha özel alanı kapsayan iki oturumlu bir sınavdır. İki ayrı sınavdan elde edilen net sayıları adayın ham puanını belirlemektedir. TUS puan hesaplama formülü içerisinde farklı testler için ayrı olarak hesaplanan ve ortalama puan olarak 50’nin kabul edildiği ve standart sapmasının da 10 olarak hesaplandığı standart puanlar elde edilmektedir. Tıp fakültesi mezunları için TUS puanı hesaplanmasında Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı K olarak ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı T olarak hesaplanmakta ve iki farklı puan elde dilmektedir.

Klinik Tıp Bilimleri Testinden ve Temel Tıp Bilimleri Testinden alınan puanlar standart puanlara dönüştürüldükten sonra 0.5 ile çarpılıp toplanması ile Klinik Puanlar, TTBT-1’den alınan standart puanın 0.7 ile çarpılması ve KTBT standart puanının ise 0.3 ile çarpılmasından elde edilen sonuçların toplanmasıyla Temel Puanlar elde edilmiş olacaktır. Temel Tıp Bilimleri Testinin birinci aşamasında embriyoloji ve histoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve tıbbi farmakoloji yüzdelikleri etkili olurken, Temel Tıp Bilimleri Testinin 2. aşamasında embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarının yüzdelikleri etkili olmaktadır. Klinik Tıbbi Bilimleri Testinde ise dahiliye grubu, pediatri ve cerrahi grubu alanlarının yüzdesi etkili olmaktadır.

Puan Hesaplama İçin Kolay Araç

Tüm sınavlara yönelik puan hesaplama işlemlerini matematik formüller ile uğraşmaya gerek kalmadan sayfa üzerinden sunulan puan hesaplama aracıyla kolay şekilde yapabilirsiniz. Sınava girecek adaylar için önceden net sayılarına göre puanlarını hesaplamak motivasyon sağlar. Bunun yanında sınav sonrasında da sınav sonuçlarını merakla bekleyen adaylar için önceden hesaplama yapabilmek de yaklaşık olarak kaç puan alabileceklerini öğrenmeleri açısından önemlidir.

Puan hesaplama aracı sayesinde farklı sınavlara dönük puan işlemlerinizi çok kolay şekilde yapabilirsiniz. Sınavlara hazırlanmak zorlu bir süreç olduğundan yapılan deneme sınavları veya çözülen soru bankalarından hareketle sınavda doğru sayınıza göre kaç puan alabileceğinizi de önceden puan hesaplama aracı ile öğrenebilirsiniz. Sadece sınavlara yönelik olarak puanları hesaplamak için değil diploma notu hesaplama gibi araçlar sayesinde de hangi ortalama ile mezun olabileceğinizi bilebilirsiniz.

Takdir ve teşekkür almak da öğrenciler için önemli olduğundan takdir ve teşekkür hesaplama seçenekleri de yine öğrenciler için büyük bir avantaj sunmuş oluyor. Hesaplanan puanlar ile öğrenciler önemli bir avantaj elde ederken aynı zamanda motivasyonlarını da yüksek tutabiliyor. Diploma ve sınav puanı hesaplama normal koşullarda farklı formüllere dayandığı için sunulan araç üzerinden kolayca işlemlerin yapılmasını mümkün hale getiriyor. Bu sayede de öğrenciler ve sınav adayları başarılarını gerçek şekilde ölçebiliyor. Adayların özellikle girecekleri sınavlar öncesinde testlerden hareketle öğrenecekleri puanlar, sınav için daha fazla çaba göstermelerine yönelik olarak da fırsat sağlıyor. YGS, KPSS, ALES, TUS, LGS puan hesapla gibi pek çok öğrencinin girdiği sınavlardan daha uzmanlık gerektiren sınavlara yönelik hesaplama işlemlerini kolayca yapabilirsiniz.

Puanhesapcisi.com